God i norsk 2. Skriveoppgaver 2019-11-15

God i norsk 2. Elev / 11

God i norsk 2

Med tydelig progresjon og eksplisitte forklaringer i hvert kapittel, vil læreverket bygge opp språkforståelsen gradvis. Gjennom mange og varierte oppgaver i arbeidsboka og på nettstedene, vil det bli lagt til rette for nødvendig differensiering. Men hvis du blir forsinket, gjør det ingenting - du har nemlig tilgang til kurset i minst to år. Då får dei øve på konstruksjonen:. Skriv mye på fagenes premisser, og bruk skriving i kunnskapstilegnelsen. Denne undervisninga må sjølvsagt tilpassast bakgrunnen til deltakarane, men det er nyttig når ein kan snakke om språket.

Next

Norsk Nå

God i norsk 2

Hvilke kjæledyr har du hjemme? Føler du deg fortsatt litt som en turist, selv om du har vært lenge i Norge? Eg har derfor hatt behov for å endre eigen praksis og gjere grammatikkundervisninga nyttig for alle. Skap et klasserom der en diskuterer tekst og skriving. Bakerst i tekstboka er det en minigrammatikk. Grammatikk er ei lingvistisk ferdigheit og vert gjerne sett på som former som skal lærast. Jeg har holdt norskkurs på alle nivåer, i tillegg til skrivekurs, forberedelseskurs til Bergenstesten og forberedelseskurs til norskprøven.

Next

Norsk 2: Lese

God i norsk 2

Læreverket har som mål å gjøre språkinnlæringen strukturert og overkommelig. Ved å dele ut lister med oppfordring om å finne nokon i klasserommet som liker å gjere noko, må dei både lage spørsmål og formulere svar. Hva skjedde da du reiste til månen? Studiet er på 30 stp. Læreboka har tydelig og eksplisitt fokus på hva som er ny grammatikk i hvert kapittel. Etter ei stund vil deltakarane kunne produsere tekstar både munnleg og skriftleg utan støtte i plakatane. Du vil blant annet lære om de 10 ordklassene, setningsledd, setningsanalyse og plassering av 'ikke'. Bruk dette som utgangspunkt for avslutningen.

Next

God i norsk 2. Elev / 11

God i norsk 2

For det første må dei tenke på innhaldet i det dei vil formidle. Godt samspill mellom praksiselev, ledere, kollegaer, lærere og andre kontaktpersoner er viktig for å få det beste ut av praksisperioden. Sjølv om deltakarane våre i vaksenopplæringa bruker morsmålet sitt utan grammatiske feil, er det ikkje sikkert at dei har ein eksplisitt kompetanse i morsmålsgrammatikken. Boka kan brukes aktivt inn i dette samspillet. Saman kan dei komme til djupare forståing samtidig som den individuelle læringa aukar. Gjennom mange og varierte oppgaver i arbeidsboka og på nettstedene, vil det bli lagt til rette for nødvendig differensiering.

Next

Norsk Nå

God i norsk 2

Tre av arbeida studenten har gjort gjennom året, skal inngå i ei vurderingsmappe etter nærare presiserte kriterium sjå emneplanen. Du lærer alt du trenger å kunne av norsk grammatikk fra A1 til litt over B2. Alle har illustrasjoner som elevene kan fargelegge. Han kan alle ordene i ordboka, vet hvordan de skal skrives, uttales, brukes - og sikkert også hvem som bruker dem! Finn nokon som liker å symje. Repetisjon blir ivaretatt ved gjennomgående øvelse og drill. Hvis du ønsker å øve målrettet mot norskprøven, kan du i tillegg kjøpe Skype-samtaler med Ingjerd for å øve til den muntlige prøven, eller tilbakemeldinger på skriveoppgaver fra Stian for å øve til den skriftlige norskprøven.

Next

God i norsk

God i norsk 2

Pedagogikken som ligger til grunn, vektlegger førlesing, stillasbygging og tydelige forklaringer. Kommunikasjon Når innlærarane skal kommunisere på norsk, må dei konsentrere seg om mange sider av språket. I tillegg er hele lærebokteksten innlest, noe som er til god støtte for deltakerne. Læreboka har tydeleg og eksplisitt fokus på kva som er ny grammatikk i kvart kapittel. Bakerst i tekstboka er det en minigrammatikk. Innlæraren bruker mellom anna tidsadverbial, pronomen, ubestemt og bestemt form og enkle leddsetningar for å skape samanheng i framstillinga. Nå kan jeg til og med oppdage noen grammatiske feil i avisene.

Next

Norsk 2: Lese

God i norsk 2

You can cancel anytime during the trial period. Du trenger ikke å være tilgjengelig på internett når det er spørretime. Prinsipper for god skriveopplæring 1. Starting your free trial of Bible Gateway Plus is easy. Du kan nemlig stille spørsmålene dine på forhånd og lese svarene etterpå. Det er faktatekster i hvert kapittel, og bakerst i tekstboka er det en minigrammatikk. Jeg hadde lest en del grammatikkbøker før, men ingen bøker kan sammenlignes med dette flotte kurset.

Next

God i norsk 2. Elev / 11

God i norsk 2

Når det gjeld setningsstruktur har dei fleste utbytte av å forstå subjekt, verbal, objekt og adverbial. Fordelinga av grammatiske element følger en nøye utvalgt progresjon. «Dette kurset er utrolig lærerikt og enkelt å forstå. Hildegunn var konsulent på God i norsk 1. Artikkel en handlar om grammatikk. Gi rammer som støtte for elevenes skriving.

Next

God i norsk 2. Elev / 11

God i norsk 2

Hensikten er å lære et levende norsk slik det snakkes rundt om på arbeidsplassene. I tillegg er hele lærebokteksten innlest, noe som er til god støtte for deltakerne. Du tror det er på vei til butikken. I denne gruppa kan du snakke med de andre kursdeltakerne. Derfor er det positivt for deltakarane våre å få øve på grammatisk form i samhandling med meddeltakarar i klasserommet.

Next

God i norsk

God i norsk 2

Dei reglar som utgjer systemet i språket, vert omtalt som grammatikk, og alle språk har ein grammatikk, som morsmålsbrukarar meistrar. Hun har også jobbet mye med 50 timer samfunnskunnskap, og hun har blant annet holdt kurs for lærere i samfunnskunnskap i regi av Kompetanse Norge. Jeg vil anbefale dette kurset til alle som ønsker å forbedre sine kunnskaper i norsk. I denne artikkelen vil eg presentere nokre sider ved eksplisitt grammatikkundervisning og knytte det til undervisning som eg meiner er nyttig i språkopplæringa. A1 Innlæraren har avgrensa kontroll på nokre få innøvde grammatiske strukturar og bind saman ord og ordgrupper ved hjelp av bindeorda «og» og «eller». Vi sender dessuten ut en oppsummering av spørretimene på e-post hver uke.

Next