Helgelands musikk. Dealers List 2019-11-15

Har Du Fyr på Myken

Helgelands musikk

Sysselsettingen vokste til 36256 sysselsatte, en vekst p√• 5,6 % i denne perioden. Konsekvensen for Helgelandsbedriftene er at det omsettes for om lag 3 milliarder mindre i 2009 enn i 2008. For det f√łrste er det langt flere l√¶rerutdannede blant de h√łyt utdannede sysselsatt i regionen enn i landet for√łvrig. Det var dansar som opphavleg kom fr√• Mellom-Europa, slike som reinlender, vals, pols og masurka. I Norge var veksten enda sterkere, med hele 11 % √łkning i sysselsettingen i samme periode.

Next

Helgelands Musikk

Helgelands musikk

Dette drives frem av blant annet teknologiske l√łsninger, som gj√łr det mulig √• tilby skredderl√łsninger til massemarkedene. Store endringer i verdens√łkonomien gj√łr det ikke selvsagt at Helgeland i fremtiden skal leve av det samme som i dag. Det er vokst frem betydelige nasjonale og internasjonale leverand√łrer til oppdrettsn√¶ringen. Figur 7: Egenkapitalandelen p√• Helgeland I likhet med Nordland totalt, har ogs√• Helgeland noe lavere egenkapital enn landsgjennomsnittet. Hva er s√• Helgelands utgangspunkt for perioden fram til 2020? I alle √•r, frem til slutten av 1990 tallet, var Helgelandske den st√łrste akt√łren. Ser vi tilbake i historien, har Helgeland vist best evne til utviking n√•r omstillingsbehovet har v√¶rt akutt. The Solv√¶r Islands in consists of about 300 small and flat islands and has the highest densities of Eurasian eagle-owls in Europe.

Next

Helgeland

Helgelands musikk

Regionen er etter en vekstperiode, inne i en periode der det er netto nedgang i sysselsettingen i regionen. Det er to √•rsaker til dette. In the south, Helgeland borders county. Denne drivkraften har i begrenset grad gjort seg gjeldende p√• Helgeland. En tiltakende markedsliberalisering og deregulering f√łrte b√•de til at kraftprisene p√• Helgeland vanskelig kunne holdes p√• samme lave niv√• som tidligere. Man b√łr derfor i lagt sterkere grad fokuserer p√• hvordan man kan √łke verdiskapingen gjennom tilgang til b√•de kompetanse, talenter og ideer.

Next

Labels for industry and commerce by HERMA

Helgelands musikk

Gjennom hele 2000-tallet skjedde det store strukturelle reorganiseringer av transportsektoren. Noen suksesshistorier er verdt √• nevne. I 2009 faller omsetningen p√• Helgeland betydelig. P√• Helgeland forsterker en kapitalkrevende industri og havbruksn√¶ring fokuset p√• l√łnnsomhet og avkastning til eierne. Fondet hadde blant annet v√¶rt bidratt med egenkapital til et bomselskap for Helgeland, eide deler av havneutbyggingen i Sandnessj√łen, hadde styrket l√¶ringssentret for oppdrett i Br√łnn√łysund, og hadde store eierandeler i en boreplatform.

Next

Helgeland mot 2020

Helgelands musikk

Han sat inne med fleire hundre sl√•ttar fr√• ulike kjelder og ulike tradisjonsberarar, men lika ikkje √• l√¶ra dei fr√• seg. √ėkende globalisering og industrialisering krever effektive l√łsninger. Dette skjer etter en kunde- og servicelogikk n√¶rt markedet og kundene, og det skjer gjennom en individualisering, ofte i form av skredders√łm. Produksjon av skole og omsorg har klart definerte kompetansekrav til de som skal inneha disse jobbene. Verdens√łkonomien har bedret seg noe, og produksjonskapasiteten for mange vareslag er n√• i langt bedre balanse i forhold til ettersp√łrselen. B√•de storsamfunnets investeringer i stamveinettet og en raskt voksende petroleumsvirksomhet krever et Helgeland sterkere i f√łrersetet enn i dag. Han levde i eitt med naturen i heimemilj√łet p√• Vossestrand, men reiste elles mykje p√• speleferd.

Next

Helgeland

Helgelands musikk

Sammenlignet med industrien andre steder i Norge var reaksjonstiden meget rask p√• Helgeland. Den mest globaliserte delen av √łkonomien er trolig kapitalmarkedene, mens enkelte lokale tjenester i mindre grad er globaliserte. Sammenlignet med Norge, der 20000 jobber har forsvunnet i 2009, er jobbtapet nasjonalt 8 % av de nye jobbene. Det er marginalt h√łyere sannsynlighet for at du jobber med offentlig tjenesteproduksjon enn i landet for √łvrig. Selv om mulighetene er mange, kan det ikke knyttes forventninger om at den netto sysselsettingen i industrien skal √łke vesentlig frem mot 2020. Figuren illustrerer konsekvensene for jobbskapingen av endringene i arbeidsmarkedet i 2009. Man hadde ogs√• evnet √• ta i bruk de eldres kompetanse p√• en langt bedre m√•te enn tidligere.

Next

Har Du Fyr på Myken

Helgelands musikk

Dette samarbeidet hadde representert en katalysator og en brekkstang mot det globale markedet. For √• sikre verdiskapingen p√• Helgeland ble det i 2010 etablert et verdiskapingskonsortium for satsingen p√• oljerelatert virksomhet p√• Helgeland. I v√•r statusbeskrivelse har vi derfor vektlagt status for bedriftene og hvordan arbeidsmarkedet er p√• Helgeland. Den desidert st√łrste sektoren er Industrien, der ogs√• kraftproduksjon og bygg og anlegg er inkludert. Mulighetene ligger der, det blir n√¶ringslivets store utfordring √• forf√łlge dem.

Next

Har Du Fyr på Myken

Helgelands musikk

Hele 22 % av de sysselsatte har sitt virke i handel, reiseliv, kultur og kommunikasjon. Del 2 omhandler verdiskaping p√• Helgeland frem mot 2020, og er skrevet av Bj√łrn Olsen, som er professor ved Handelsh√łgskolen i Bod√ł, i samarbeid med Jon-Arild Johannessen, som er professor ved h√łgskolen i Harstad. Dette er for de fleste i Mosj√łen en s√• ubehagelig og utenkelig tanke, at den ikke tenkes, noe som bidrar til stor grad av kollektiv blindhet. Et annet s√¶rpreg som skiller Helgelands industrien fra store deler av industrien i Norge er evnen til √• h√•ndtere p√•virkningen fra finanskrisen. I 2010 er det utsikter til moderat √łkning i industriens ettersp√łrsel og priser. Man hadde ogs√• lyktes med √• skape en felles identitet og et positivt omd√łmme for Helgeland.

Next

Helgeland

Helgelands musikk

Dette er ikke helt riktig. Sektorens behov for store kapitalinvesteringer og krav om bedrifts√łkonomisk l√łnnsomhet kolliderer dermed ofte med forventningen om jobbskaping og lokale ringvirkninger. F√łlgen er at jobbskapingen i denne sektoren er bare 50 % hva den er i Norge totalt. Dagens talenter s√łker i stor grad til mulighetene i tjenestesektoren. P√• Helgeland har hele 15200 arbeidstakere sin inntekt fra denne sektoren.

Next

Dealers List

Helgelands musikk

Deretter vil selve trenden, og hva trenden innebærer bli diskutert. Veksten handel og vandel ventes å fortsette i 2010 med 3 %. Parallelt med privat sektor, er offentlig tjenesteproduksjon en meget viktig jobbskaper på Helgeland. Nedgangen er om lag 9,1 %. Selv om fremtiden er beheftet med en viss usikkerhet står vi overfor en rekke trender. Hvis Helgeland hadde hatt lik struktur som i Norge totalt, ville det vært 1600 færre sysselsatte i primærnæringene på Helgeland. Hvordan er så status i arbeidsmarkedet på Helgeland? Næringslivet med hovedkontor på Helgeland når i 2009 en omsetning på 29,5 milliarder.

Next