Hva er eøs avtalen. EU, Gro Harlem Brundtland 2019-11-15

UDI Hjelpen: EØS

hva er eøs avtalen

Mister vi muligheten til samarbeid om forskning, utdanning og kultur om vi sier opp EØS-avtalen? Forslaget fikk bare en stemme. EØS-avtalen er det handelssamarbeidet som i dag best sikrer relativt like og rettferdige vilkår for tjenestehandel på tvers av landegrenser. Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om samtykke til ratifikasjon av Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet EØS , undertegnet i Oporto 2. Alle skattekronene til velferd skal brukes til velferd. For utredningen vil nok, i likhet med tidligere utredninger, vise at et slikt handlingsrom ikke finnes.

Next

Hva er EØS

hva er eøs avtalen

Fra EØS-avtalen ble inngått i 1994 og frem til 18. Vi skal ha rom til en politikk som jevner ut forskjellene mellom fattig og rik, og en velferdsstat som gir likeverdige tilbud til befolkningen. Heller ikke skatte- og avgiftsspørsmål skulle EØS-avtalen omfatte. Rettsutviklingen i Norge bestemmes i realiteten av 55. Det er også enkelte områder som faller utenfor EØS-avtalen, det gjelder blant annet fisk og landbruk.

Next

Debatt: EØS

hva er eøs avtalen

Tidligere har bare halvparten av midlene kommet tilbake til norske forskere og institusjoner. Koster årlig 6,6 milliarder kroner Den største utgiftsposten er EØS-midlene, som skal gå til utviklingstiltak i Øst-Europa. Det finnes ingen politikk som gir oss de positive effektene av fri bevegelse for personer innad i EØS, og som samtidig forhindrer alle uønskede utslag. Markedet utgjør rundt 520 millioner mennesker, fra til sammen 32 land da medregnet Sveits. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet. . EØS-avtalen gir Island, Liechtenstein og Norge full tilgang til.

Next

Hva mener listekandidatene om EØS

hva er eøs avtalen

Dersom det blir et offentlig utvalg som skal se på dette etter 2021 en gang, må man nesten forutsette at utvalget er noenlunde balansert sammensatt. Avtalen trådte i kraft 1. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. Nye forhandlinger fører også til at alt blir lagt på bordet på nytt.

Next

Debatt: EØS

hva er eøs avtalen

For eksempel den mye omtalte Jernbane-pakke fire og Tjenestedirektivet. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. Men han glemmer å fortelle at av annen eksport fra Fastlands-Norge altså utenom olje og gass fra havet går to tredeler til nordiske og europeiske partnere. Storbritannia har etter flere års intense forhandlinger ennå ikke engang fått på plass en skilsmisseavtale, altså en overgangsavtale. Dette ville ha ført til en lavlønnskonkurranse på norskregistrerte fly, som vi klarte å unngå.

Next

Hva vil bli resultatet av en utredning om EØS

hva er eøs avtalen

Han vil utrede «handlingsrommet», som han i likhet med Arbeiderpartiet og Fellesforbundet mener «høyreregjeringen» ikke bruker, til skade for vanlige arbeidsfolk. Ombord på toget med bind for øynene Da Grunnloven ble skrevet i 1814 ble varer og tjenester omsatt lokalt. Det sikrer rettferdige og like muligheter, uavhengig av nasjonalitet. Han ledet den store som ble lagt fram i 2012. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten. Hjørnesteinsbedriften på Sagstua produserer lim, fugemasser og kjemiske produkter til byggebransjen i Norden. Men hva gjør det når vi, trolig nettopp gjennom denne avtalen, har sikret oss en av Europas høyeste levestandarder? Handelsavtalen fra 1973 regulerer tollsatser på industrivarer.

Next

EU og EØS

hva er eøs avtalen

Dette fordi handelsavtalen kun omfatter tollsatser. Vi fikk problemer med lavlønnskonkurranse og sosial dumping. Heller ikke den offentlige oppnevnte Europautredningen påviser en sammenheng mellom økonomisk utvikling og EØS. Støtten er fordelt på 15 mottakerland. Man må selvsagt finne et sted å bo, samt en måte å forsørge seg selv på. Side- og tjenestefunksjonalitet Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder.

Next

Europa og EØS

hva er eøs avtalen

Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Sverige, Finland og Østerrike samt en rekke medlemsland fra Øst-Europa vil nå være vår forhandlingsmotpart. Som i verste fall kan føre til at viktige offentlige tjenester som skolefritidsordning, offentlige svømmehaller, kommunale kinoer, kulturskoleordninga med mer, kan bli dyrere, privatisert eller nedlagt. Reservasjonsretten kan du lese mer om. Etter en stund kan man så flytte tilbake til Norge og søke om familiegjenforening for EØS-borger.

Next

Hva mener listekandidatene om EØS

hva er eøs avtalen

Den ble sist endret i 2007, på grunn av EØS-utvidelsesavtalen for Bulgaria og Romania. Hva slags avtale bør Norge sikte seg inn på fremover? Samtidig går debatten om hva som er en god tilknytningsform også i resten av Europa. Dessuten trenger vi angivelig kunnskap om alternativene til EØS-avtalen. Grunnloven §§ 1, 49 m. Dersom partneren venter i hjemlandet mens du etablerer deg i Sverige, må dere først søke om innreisevisum, er dere begge i Norge kan dere ta sjansen på å bare dra over grensen. For Norges del gjaldt dette først og fremst tollfrihet på industrivarer. Problemstillingen om grensekontroll er særlig blitt reist for fiskeeksporten.

Next