Litra grus. Litra Group 2019-11-15

Lillehammer pukkverk

litra grus

Litra etablerer seg nå for første gang i Danmark. Avtalen omfatter transport av drivstoff fra depotene i Norrköping og Vesterås til Statoils stasjonsnettverk i dette området. Oppdraget vil ha oppstart 1. Overtagelsesdato er satt til 1. Vi har utlasting og levering av varer fra Flaten i vestre Gausdal og Slangen i Skåbu som ligger i Nord Fron. . Produksjon Litra Grus har helårlig produksjon i Hovemoen grustak på Lillehammer, Lillehammer Pukkverk i Ringsaker, Åndalen Pukkverk i Gjøvik, Rabben Grustak i Øyer og Dokken grustak i Nordre Land på Dokka.

Next

Lillehammer pukkverk

litra grus

Gjensidige strategiske interesser har ført til oppkjøpet, og sammen vil vi være i stand til å gi et ytterligere forbedret produkt og tjeneste spekter til kunder og markedet for øvrig. Bakgrunnen er at Circle K har valgt å avslutte samarbeidet med Samat som har vært transportør i dette området fra 1. . . .

Next

Produksjon

litra grus

. . . . . .

Next

Hovemoen grustak

litra grus

. . . . . .

Next

Lillehammer pukkverk

litra grus

. . . . . . .

Next

Litra Group

litra grus

. . . . . . .

Next

Hovemoen grustak

litra grus

. . . . . .

Next

Litra Group

litra grus

. . . . .

Next