Skaun ungdomsskole. HUS — Prosjekter — Ungdomsskoler — Skaun ungdomsskole 2019-11-14

Fronter

skaun ungdomsskole

Nybygget er blitt den nye storstuen for kommunen. Skolen skal ha arealer for ei spesialpedagogisk avdeling, kulturskole, bibliotek, samfunnshusfunksjoner, ungdomsklubb og frivilligsentral. Oppdraget er vunnet i en pris- og designkonkurranse med etterfølgende samspillsfase, og total­entreprisen er verdt 233 millioner kroner ekskl. Ditt tips Send inn Oppdraget er vunnet i en pris- og designkonkurranse med etterfølgende samspillsfase, og total­entreprisen er verdt 233 millioner kroner ekskl. I 2017-2019 deltar vi i der vi gjennom tre semestre skal videreutvikle vår vurderingspraksis. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten.

Next

Veidekke bygger Skaun ungdomsskole : ahintz.com

skaun ungdomsskole

Skolebygget vil også inneholde funksjoner som idrettshall, bibliotek, kultursal med plass til 220 publikummere samt lokaler for kulturskolen, frivillige lag og organisasjoner. Omsetningen er 30 milliarder kroner, og om lag halvparten av de 7 400 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. . Å legge til rette for arbeidsro er viktig, samtidig som elevene skal føle trygghet og tilhørighet. Arkitekturen skal vise at Skaun ungdomsskole med idretts- og kulturhall er moderne og fremtidsrettet. Begge arkitektkontorene har gjennom årene opparbeidet spisskompetanse på skoleprosjektering, og deltar aktivt i konkurranser om skoler over hele landet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Next

Veidekke bygger Skaun ungdomsskole : ahintz.com

skaun ungdomsskole

I tillegg skal det opparbeides et romslig og velutstyrt utomhusområde som fritt kan brukes av innbyggerne utenom skoletiden. Deretter skal Veidekke rive dagens ungdomsskole, og innen juni 2020 ferdigstille den delen av utomhusanlegget som i dag utgjør eksisterende skole og tilhørende arealer. Vi har stor oppmerksomhet om klasseledelse, fagutvikling og. Den er laget av Pekka Stokke, og tanken er at den skal illustrere bevegelsesmønstret til fuglene. Selve byggingen av skolen starter i februar, med planlagt overlevering primo oktober 2019. I tillegg skal det opparbeides et romslig og velutstyrt utomhusområde som fritt kan brukes av innbyggerne utenom skoletiden. Nå står det tilbake å rive den eksisterende skolen, og opparbeide en park der den har ligget og på området der man har brakkeriggen.

Next

Skaun ungdomsskole og Bautan kulturhus : ahintz.com

skaun ungdomsskole

Fremtidens skole må være elastisk og fleksibel, med tanke på endringer i pedagogikk, nye reformer og fremtidige utbygginger av skoleanlegget eller området rundt. Det innebærer at vi har studenter fra i store deler av året. Prosjektgruppen har jobbet tett med byggherren, skolens ansatte og frivillige organisasjoner for å sikre at prosjektet blir i tråd med kundens og brukernes behov. Det er lagt til rette for utstrakt sambruk av rom og arealer, noe som både gir mange bruksmuligheter og fleksibilitet for ulike undervisningsmetoder. Deretter skal Veidekke rive dagens ungdomsskole, og innen juni 2020 ferdigstille den delen av utomhusanlegget som i dag utgjør eksisterende skole og tilhørende arealer. Det å bygge gode undervisningsbygg er inspirerende og noe av det viktigste vi kan gjøre, så dette oppdraget er vi veldig glade for å ha fått, sier distriktsleder Ståle Brovold i Veidekke.

Next

HUS — Prosjekter — Ungdomsskoler — Skaun ungdomsskole

skaun ungdomsskole

Ekstra planleggingsdag med elevfri onsdag 27. Det er lagt til rette for utstrakt sambruk av rom og arealer, noe som gir fleksibilitet for ulike undervisningsmetoder. Men også dette har gått fint, ikke minst på grunn av et utmerket samarbeid med skole og kommune, legger Wigum-Karlsen til. Og i likhet med prosjektlederen fra Veidekke er hun svært fornøyd med samarbeidet i hele prosjektperioden, både med entreprenør, byggherre og brukerne. Det er oppført med en sokkeletasje og to etasjer over bakkenivå, og med fasade som en kombinasjon av tre, treplater og glass. Med tanke på at Skaun er nabokommune til Trondheim, og at det er mange som velger å bosette seg der, er det forberedt på at man kan utvide dagens seks paralleller med en utbygging for å ta imot enda en parallell for å ha kapasitet for fremtidig vekst. Bygget er tilrettelagt for bruk så å si døgnet rundt, og vil gi et tilskudd til både idretten og det øvrige samfunnet i kommunen.

Next

Skaun ungdomsskole og Bautan kulturhus : ahintz.com

skaun ungdomsskole

Spennende er også dekorasjonen som skal på plass i biblioteket i form av en lysslynge med tema henter fra romanen «Fuglane» av Tarjei Vesaas. Veidekke Entreprenør har i dag skrevet kontrakt med Skaun kommune i Sør-Trøndelag om å bygge nye Skaun ungdomsskole, den nye «storstua» i kommunen. Selve byggingen av skolen starter i februar, med planlagt overlevering primo oktober 2019. Men det har naturligvis vært en utfordring at nybygget ligger vegg i vegg med den eksisterende skolen, som har vært i full drift hele tiden. Fasaden er vertikal og bygget opp med et tangentuttrykk, sier hun.

Next

HUS — Prosjekter — Ungdomsskoler — Skaun ungdomsskole

skaun ungdomsskole

Oppdraget besto av en samspillfase som ble fulgt av totalentreprisen for bygget på 9. I starten av oktober ble nye Skaun Ungdomsskole tatt i bruk. Hele anlegget skal være åpent, inviterende og inkluderende for skolens ansatte, elever og besøkende. I tillegg til at den skal gi nye og moderne lokaler for 540 ungdomsskoleelever, er det blitt et innholdsrikt bygg med blant annet kultursal, flerbrukshall, lokaler for offentlig bibliotek og ungdomsklubb. Dette skal være ferdig i mai 2020.

Next

Fronter

skaun ungdomsskole

Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Vi bruker blant annet i vårt forebyggende arbeid og skolemiljøundersøkelsen for å kartlegge klassemiljø. Kunst på vegg og i tak Bygget har fått to iøynefallende dekorasjoner, som er vel verd å se nærmere på ved et besøk. Den nye Skaun ungdomsskole blir en 6-paralleller, tilrettelagt for utbygging til 7-paraller for å ha kapasitet for fremtidig vekst i kommunen. I tillegg har Marianne Nordberg Malvik, også fra Vis-á-Vis har hatt ansvar for interiørprosjektet. Sted: Børsa, Skaun Kommune Prosjekttype: Skolebygg og kulturbygg Bruttoareal: 9. Denne kommer i tillegg til skolens aula som er laget som et atrium med god plass.

Next

HUS — Prosjekter — Ungdomsskoler — Skaun ungdomsskole

skaun ungdomsskole

Hulldekke og betongsøyler Skaun ungdomsskole er bygget med et bæresystem bestående av hulldekke og betongsøyler. Internt i bygget tangerer de fleste funksjoner «hjerterommet» i prosjektet med aula, kantine og kultursal, og det viser også til kulturhusfunksjonen. Stor jobb — Det har vært en inspirerende og lærerik jobb for Veidekke, sier prosjektleder Lars Erik Wigum-Karlsen til Byggeindustrien, og forteller at selv om det går mot innflytting er Veidekke ikke ferdig med jobben. Prosjektgruppen har jobbet tett med byggherren, skolens ansatte og frivillige organisasjoner for å sikre at prosjektet blir i tråd med kundens og brukernes behov. Biblioteket som ligger i bygget vil legge opp til lang åpningstid, også utover kvelden, og en ungdomsklubb vil også bli et verdifullt bidrag. Utgangspunktet Hun forteller videre at da man startet jobben med konkurransen om oppdraget, tok man utgangspunkt i situasjonen i Børsa sentrum, der det er gjort et grundig arbeid med en utviklingsplan for sentrumsområdet. Innholdsrik Det er blitt et innholdsrikt bygg.

Next