Ferge aursnes magerholm. Ferjesambandet Sykkylven 2019-11-14

HUSET

ferge aursnes magerholm

Mens det i 1962 fortsatt gikk mange ferger på langs av fjorden Stordal-Stranda-Hellesylt-Geiranger-Overåneset-Eidsdal-Valldal-Norddal-Fjørå-Tafjord ; var det i 1982 bare korte fjordkryssinger igjen. Om Statens vegvesen er i mål med arbeidet til denne datoen, vil den midlertidige ruteendringa, med buss mellom Dragsvik og Balestrand, opphøre frå 1. Her kan elevar og andre samlast på kveldstid. Planfähre nn miljøferje : 2022 -. Tilboda til funksjonshemma og andre reisande vart dermed betre enn før. Avgangen 04:40 fra Edøya blir innstilt alle hverdager, og alle avganger 00:15 fra Sandvika blir nå innstilt både hverdag og helg. Rute 1180 Florabassenget: Grunna værforholda vil rutene idag kl.

Next

Ferge Ørsneset Magerholm

ferge aursnes magerholm

Hjørundfjorden regnes som en sidefjord til Storfjorden. Ferjestatistikk: 1950 - 54, nicht 1955 1950 - 1954? Storfjorden går innom ti kommuner underveis, som regnet fra kysten og innover er: , , , , , , , , og. I ein periode fram til nyttår kjem 06:55-ferja frå Dragsvik til Hella til å gå frå Balestrand til Hella kl. Navnet kommer av en nå landfast holme. Ifølge ble brutt sandstein til og ble brutt til bruk i smier. Langs fjordens bratte fjellsider er det flere veiløse og fraflyttede gårder. Opningstidene fylgjer skuleruta og vi har stengt måndag og laurdag.

Next

Fergeruter for Møre og Romsdal

ferge aursnes magerholm

Storfjorden på tysk kart ca 1930 For andre fjorder med samme navn, se. Rute 1115 Rysjedalsvika - Rutledal - Krakhella: Anløp til Losna innstilles inntil vidare grunna værforholda Rute 1115 Rysjedalsvika - Rutledal - Krakhella: Ordinær drift i sambandet med ferje igjen fra kl 12. Rute 48 Halsa - Kanestraum: C-ferga blir innstilt inntil videre. Rute 1119 Daløy - Haldorneset: Sambandet innstilles etter avgangen frå Daløy kl 15. Ferjene skal ha heilelektrisk drift på overfarten, men har back-up-løysing for dieseldrift om det skulle oppstå straumstans. Rute 33 Molde - Vestnes: Fergesambandet har redusert kapasitet. Langs de indre delene av fjorden, Sunnylvsfjorden og er det ingen veier, unntatt ved , hvor Fv60 igjen følger fjorden noen få kilometer, og ved Geiranger, hvor Fv63 fra Eidsdal kommer over ned til fjorden og inn til Geiranger, før den fortsetter videre over til Oppland.

Next

Snart kjem denne ferja på Hareid

ferge aursnes magerholm

Det var kalkbrenneri i Magerholmvika. Vegen mellom Stranda og Hellesylt Ljøvegen ble åpnet i september 1962 og ga ferjefri veg mellom Stranda og Hellesylt. Grunna nattestenging på sambandet Molde-Vestnes vert det sett opp følgjande ekstra nattavganger på sambandet Sølsnes-Åfarnes: Frå Åfarnes kl 0045, 0200 og kl 0330. Innløpet til Tafjorden er omkring 700 meter på det smaleste, mens Norddalsfjorden er opp mot 4 km bred. Nå gler vi oss til å få skroget heim og gå i gong med den til nå største ferje- og batteriinstallasjonen vi har hatt, kommenterer han i pressemeldinga. Tilførselen fra er nokså jevn over året. Stedet er nevnt i skriftlige kilder i 1603 som «Mogerhollm».

Next

Magerholm

ferge aursnes magerholm

Fra E39, ved Blindheim i Ålesund, går østover langs sørsida av Ålesundshalvøya, og over fjorden ved fergen mellom i nord og i Sykkylven på sørsida av fjorden et av Norges mest trafikkerte. Navnet «Storfjorden» brukes mellom Emblem og Stranda. Stamveien skal dermed ikke krysse Storfjorden, men i stedet krysse og. Fra Magerholm fortsetter langs nordsida av fjorden til i Skodje kommune. Vi har ope i skuletida, og det er elevar som står bak disken og serverer dagens lunsj.

Next

Ruteoversikt

ferge aursnes magerholm

Stedet fikk veiforbindelse i 1840. Prosjektleiar Erlend Hatleberg ved Havyard Ship Technology seier dei ser fram til å starte utrustinga. Skapet er godt markert med kontrast til vegg. Aursnes-Magerholm vert inntil vidare trafikkert etter avgangar merka med B i rutetabellen, opplyser reiarlaget. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet 2019 © Næringsliv smp.

Next

Fjordfähren in Norwegen

ferge aursnes magerholm

Den har flere sidefjorder og er inndelt i flere områder skilt av terskler i selve fjorden. Kristiania: I kommisjon hjå Norli. Den første ferjekaia ble bygget i 1931 på privat initiativ, overtok drift av ferjen i 1932 og dette var det første helårs ferjesambandet i Møre og Romsdal. Storfjorden er en på i fylke som er 86 km lang. Sunde Solavågen - Nordre Vartdal s. Det er og lagt inn avgang Hella-Balestrand kl.

Next

Magerholm

ferge aursnes magerholm

Del 2 - Hydrografi i Storfjorden, historisk oversikt. Rute 1130 Arsvågen - Mortavika: Grunna værforholda legg ein om ruteproduksjonen frå Mortavika til Hanasand inntil vidare i dag 10. Rute 1180 Florabassenget: Dersom værfolda skulle bli som meldt i morgen tirsdag 10. Møre og Romsdal er det største fergefylket i landet. Ytre del av Storfjord sett utover fra tettstedet i forgrunnen Fjorden har innløp mellom Kvitneset på og på øya. I 1956 var det bilvei til fra Sjøholt til Stordal, med langsgående ferjesamband fra Stordal til Stranda, Hellesylt, Geiranger, Valldal, Eidsdal, Norddal og Tafjord.

Next

Ruteoversikt

ferge aursnes magerholm

I perioden 1890-1920 drev lokale dampskipsruter på indre Sunnmøre med utgangspunkt i Ålesund der det var avgang ettermiddag og retur neste dag. Overfartstiden er 15 minutter, den 3,7 km lange strekningen blir betjent av to ferger, og , med 56 avganger daglig i hver retning om hverdagen. Strekningen er ikke konkret omtalt i 2018—2027. Valldal - Tafjord 1975 - 1982 - 1975 - 1980 1980 - 1982 Stranda - Stordal als Teil des Fährverkehrs im Norddalsfjord - s. Det var same året som fergesambandet Aursnes-Magerholm vart opna. Da veien mellom Stranda og Sykkylven åpnet i 1937 og ga forbindelse fra til Ålesund over Magerholm.

Next