Måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag. Veckodag 2019-11-14

Veckodag

måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag

På vilken dag startpunkten ligger varierar. De har fått namn efter de egenskaper och namn himlakropparna hade i de asiatiska kulturerna, vilka inte direkt motsvarade Västerlandets gudaväsens. Veckodagarna i har relaterats till planeter enligt samma system som i Rom. I byttes gudanamnen i de flesta fall ut mot närmast motsvarande germanska gudaväsen — Mars blev , Merkurius blev Woden , Jupiter blev och Venus blev eller. Inom har veckodagarna namn efter Guds egenskaper fullkomlighet, nåd, rättvisa, majestät, oberoende, härlighet och skönhet. Hur man räknar lördag varierar.

Next

Veckodag

måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag

De moderna västerländska veckodagarna fastställdes officiellt i ett dekret utfärdat av den romerska kejsaren år , men deras inbördes ordning var då sedan länge etablerad och ursprunget till den redan då något oklar. På swahili är lördag nummer ett, på portugisiska söndag, och på kinesiska måndag. Svenska banker brukar lösa motsättningarna mellan den juridiska formen och den vardagligt uppfattade formen med att använda termen bankdag. Har man autogiro så dras räkningsbelopp oftast på en bankdag helgfri måndag-fredag och inte en juridisk vardag helgfri måndag-lördag. I de germanska språken har Oden namngett onsdagen Onsdag fornsvenska: óðins- dagher är den som kommer efter och före. Veckodagsnamnen i europeiska språk har präglats av de tidigare romerska planet- och gudanamnen.

Next

Onsdag

måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag

I Sverige betyder månens dag, tyrs dag, odens dag, tors dag, frejas dag, lögurdagen, sunnas dag. De andra dagarna uppkallades efter solen, månen och badet efter den fornsvenska traditionen att bada; löga sig, från urgermanskans laugō - 'vatten, vattenfall', på denna dag, lögardagen. Veckodagarna anger eller och relativa ordning inom en. Även ryskan kan sägas starta med måndag, även om det kommer till uttryck bara i namnen på tisdag, torsdag och fredag. Askonsdagen inträffar enligt kyrkokalendern 46 dagar före påskafton. Efter sju timmar började man om från början så att Saturnus på nytt fick en timme och så vidare. Det är då en helgfri måndag-fredag så vanliga bankärenden kan göras.

Next

Onsdag

måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag

Förutom måndag och lördag är alla veckodagarna uppkallade efter de fornnordiska gudarna. Den reella för räkningar påverkas av vilka dagar som är bankdagar. Saturnus, vars bana låg längst ut, ansågs härska över den första timmen den första dagen och därefter kom de andra himlakropparna i tur och ordning. Uppgifter utan källhänvisning kan och tas bort utan att det behöver diskuteras på. På arabiska är söndag nummer ett Aḥad , måndag nummer två Ithnain , tisdag nummer tre thalāthā , onsdag nummer fyra arbiʿā , och torsdag nummer fem ẖamīs men fredag är inte räkneord. I Nordamerika och i katolska länder räknar man ofta söndagen som veckans första dag, i islamiskt dominerade länder är lördag veckans första dag.

Next

Veckodag

måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag

Troligen lånades namnet från det ryska namnet på dagen, sreda. På latin heter onsdagen dies Mercurii, det vill säga dag. Enligt äldre uppfattning veckans fjärde dag, men sedan internationell standard infördes 1973 räknas onsdagen som veckans tredje dag. Den här artikeln behöver för att kunna. .

Next

Veckodag

måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag

Under askonsdagen strödde man över huvudet på de som ber om syndernas förlåtelse. Enligt den som var förhärskande under antiken rörde sig himlakropparna i cirklar eller sfärer runt jorden. Måndag-fredag blev andra-sjätte dagen och lördag blev Sabbatsdagen och Guds dag. Ett äldre ord för vardag är som ursprungligen betydde dag, då man kunde söka någon inför rätta. Det är askonsdagen som inleder den egentliga. Den ordning man tidigt kom fram till kan ses i bilden till höger.

Next

Veckodag

måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag

Under medeltiden ersatte man klockringningen med dova slag av en träkläpp, även kallad från onsdagen och fram till. Oden jämställdes nämligen med den romerska guden Mercurius. Den ordning i vilken dagarna kopplades till de himlakropparna och motsvarande gudaväsen tycks ha bestämts tidigt. Dagarna kopplades av grekerna till de sju himlakroppar som med blotta ögat kan ses röra sig över himlen — , och de fem som var kända på den tiden. Oden är den ene och den äldste, främste och visaste av. Denna tradition lever till viss del kvar i vissa katolska länder. Veckodagarna som heptagram med sina.

Next

Veckodag

måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag

Man fortsatte att dela ut timmar på detta sätt tills man efter sju dygn åter kom tillbaks till samma mönster med Saturnus härskande över den första timmen på dygnet. I Norden och på Brittiska öarna behölls alla veckodagarna medan tyskan har spår av det tidigare systemet. De fem första dagarna måndag till fredag räknas normalt som vardagar. Veckodag, som inte är sön- eller helgdag, kallas på svenska vardag. I Nordeuropa brukar man räkna måndag som veckans första dag följer.

Next